Byte av glastak samt pågående renoveringar

Vi gillar att ha det högt i tak och det kommer vi fortsätta med i vår befintliga byggnad, det innebär att vi behöver se över vårt glastak inför vår utbyggnation.

Man byter ut glaset i taket i gången mellan Kronans apotek och Kappahl. Bytet görs från utsidan så man kan under denna period se personer som går på vårt tak samt en stor kran som är placerad på vårt område för att lyfta ner och upp glas. En ganska uppseendeväckande kran av ”modell större” som bara den kan vara värt ett besök till Eurostop för att se.

Detta innebär att man kommer sätta upp skyddsnät i taket som en säkerhet för de som utför arbetet samt att man också behöver bygga upp en fyrkant med gångtunnlar och tak som en säkerhetsanordning för er besökare i köpcentrumet. Man kommer bygga upp en 17,5 meter lång fyrkant i mitten av gången med två meter upplyst gångtunnel på ena sidan där alla kan passera och nå alla butiker precis som vanligt. Denna fyrkant kommer att flyttas några gånger under en period fram till den …. då bytet ska vara klart.

Pågående renovering av gallerian:

I veckan har man på påbörjat rivning av den gamla tegelfasaden i gallerian (satt upp avspärrningar samt demonterat installationer i väggarna). Man kommer även påbörja att ett golvbyte under sommaren.

Tillbaka